EDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling ImageEDGECAM Production Milling Image

EDGECAM Frezen

Intelligent bewerken, rechtstreeks op de oorspronkelijke Solid

Edgecam Frezen biedt mogelijkheden om draadmodel-geometrie of 3D-modellen te werken op diverse machineconfiguraties, van het 2,5D-frezen van eenvoudige prismatische onderdelen tot het nabewerken van complexe oppervlakken op 3 tot 5-assige machines.

Edgecam biedt met intuïtieve dialoogvensters een eenvoudige instap voor nieuwe gebruikers en met direct beschikbare geavanceerde opties volledige controle over de gereedschapsbanen.

De features in het kort:

  • Actueel ruwmateriaal
  • Snelle verwijdering van resterend materiaal
  • Eenvoudige gebruikersinterface
  • Volledige controle over de gereedschapsbanen
  • Ondersteuning voor haakse koppen
  • Tastcycli
  • Gereedschapsdata geordend in een database voor snelle en overzichtelijke toegang
  • Automatische generatie van instelbladen

Dankzij de mogelijkheid om Solids en andere ontwerpdata in te lezen vanuit alle grote CAD-systemen en de associatieve koppeling die in stand blijft kunnen 3D-modellen snel en efficiënt geprogrammeerd worden en kunnen ontwerpwijzigingen eenvoudig doorgevoerd worden in het CAM-programma. Edgecam registreert wijzigingen van het ingevoerde 3D-model en vertelt de gebruiker wat er gewijzigd is en welke geprogrammeerde cycli beïnvloed worden. Een herberekening van de gereedschapsbanen is dan alles wat benodigd is, de gebruiker hoeft dus niet opnieuw te beginnen met het programma. Ook programmeren op een zuil en complexe opspanmiddelen zijn mogelijk, naast verschillende typen nulpunstverschuiving.

Edgecam biedt gebruiksgemak tijdens het programmeren, met intuïtieve dialoogvensters voor eenvoudig programmeren voor nieuwe gebruikers en geavanceerde controle over de gereedschapsbaan indien nodig. De overzichtelijke maar krachtige reeks cycli die zowel op freesmachines als op draaimachines met aangedreven gereedschap te gebruiken zijn omvat onder anderen vlakfrezen, voorbewerken, contourfrezen, gat-bewerkingen, draadfrezen, afschuinen en spiebaanfrezen.

Ruwdeel bijwerken herberekent de actuele vorm van het uitgangsmateriaal, zodat de hierop volgende cycli veilig aan kunnen lopen en lucht frezen voorkomen wordt. Het uitgangsmateriaal kan in Edgecam aangemaakt worden, maar ook aangeleverd worden vanuit CAD in het geval van complexere vormen zoals gietstukken en andere halffabricaten.

Vlakfrezen genereert een serie rechte sneden in een horizontaal vlak. Op basis van de vorm van het te frezen gebied wordt luchtfrezen vermeden en in het geval van geoptimaliseerd frezen zal standaard een vloeiende verbindingsbeweging ingevoegd worden voor soepelere bewerking en een gelijkmatigere gereedschapsbelasting.

De gat-cyclus bevat alle bewerkingen voor gaten, waaronder boren, spaanbreken, tappen en ruimen. Ook trekkend kotteren behoort tot de mogelijkheden. Diepte, verzinking en draad wordt waar aanwezig in de Solid automatisch herkend en verschillende optimalisatieopties zorgen voor een logische bewerkingsvolgorde.

 Voorfrezen berekent op basis van een gekozen strategie (zigzag, concentrisch, spiraalvormig of waveform) een zo efficiënt mogelijke voorbewerking van het product. Hierbij wordt rekening gehouden met de vorm van het uitgangsmateriaal om veilig in te lopen. Edgecam herkent prismatische vormen en kan zo (delen van) de gereedschapsbaan in onderprogramma’s onderbrengen om de lengte van de NC-code te beperken.

Waveform voorfrezen is superieur aan de traditionele voorfreesstrategieën waarbij de geometrie-baan met de ingestelde overlap naar binnen of naar buiten wordt geoffset en de snijsnelheid en voeding naar beneden moet worden bijgesteld om pieken in de gereedschapsbelasting bij inloop en in hoeken op te vangen. De gereedschapsbanen die door middel van Waveform voorfrezen worden gegenereerd worden berekend op basis van een constante gereedschapsbelasting, waardoor de gebruiker de snijsnelheid, voeding en snedediepte opnieuw kan bepalen. Dit maakt het mogelijk naast langere gereedschapsstandtijd door gelijkmatige belasting ook een groter verspaand volume te behalen.

Draadfrezen is een populaire techniek om grotere schroefdraad te maken, bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie, maar wordt ook veel toegepast bij kleine afmetingen waar een gebroken tap een grote kostenpost op kan leveren. De draadfreescyclus bepaalt efficiënte en veilige inloopbewegingen en kan ook draad in verschillende stappen snijden.

Automatisering van het programmeren is mogelijk met behulp van Edgecam Strategy Manager, een snelle manier om bewerkingskennis op te slaan in een flowchart. Edgecam herkent de vormen van de verschillende te bewerken delen van een product en kan hier in een handomdraai bewezen bewerkingen op toepassen. Dit zorgt voor snelle gereedschapsbanen, op basis van aanwezige gereedschappen, dus minder belasting voor de offline programmeurs en een snellere start voor nieuwe gebruikers.

Renishaw en Heidenhain Tastcycli zijn rechtstreeks vanuit Edgecam te programmeren op basis van punten op het 3D-model, zodat het maken van een tastprogramma voor zowel 3-assige machines als productie op een zuil razendsnel gebeurd is.

4- en 5-assig Meervlaksbewerken is mogelijk door een combinatie van A-, B- en C-as aan te sturen. Er wordt rekening gehouden met een instelbare veiligheidsafstand en indexatie gebeurt door middel van eenvoudig aan te maken nulpunten.

Ook gebruik van een Haakse kop is mogelijk in Edgecam. De vorm en eigenschappen van het gereedschap en de houder worden in een database opgeslagen voor hergebruik, compleet met op het gekozen materiaal gebaseerde aanbevolen voedingen en toerentallen. De haakse kop wordt met behulp van het aanroepen bewerkingsvlakken aangestuurd indien de besturing dit ondersteunt. De verschillende onderdelen worden in de Simulator gecontroleerd op botsingen.

Instelbladen met daarin een gereedschapslijst en de geprogrammeerde bewerkingen worden automatisch gegenereerd, aangevuld met productspecifieke informatie als cyclustijden en informatie over het materiaal en de opspanning. Deze informatie is direct via het netwerk bedrijfsbreed beschikbaar en wordt automatisch bijgewerkt op het moment dat nieuwe NC-code uitgevoerd wordt. Deze module is inbegrepen in alle Edgecam-licenties.

Wenst u informatie of een vrijblijvende demonstratie van Edgecam? U kunt dit aanvragen via het  aanvraagformulier.